Wordt RodeKersen de Tripadvisor van het publieke domein?

Deelnemende locaties RodeKersen

Afgelopen jaar hebben 25 locaties aan de pilot RodeKersen meegedaan, een online reviewsystematiek voor het beoordelen van kwaliteit en impact van wijkvoorzieningen als buurthuizen, cultuurcentra, brede scholen en andere multifunctionele accommodaties. RodeKersen is geïnspireerd door systemen als Tripadvisor en Booking.com. Simpel en smart. Tijdens deze sessie delen pilotdeelnemers hun ervaringen.

 

Wat halen?

Inzicht in de mate waarin RodeKersen geschikt is als reviewsystematiek voor mijn eigen situatie of die van mijn klanten.

 

Wat brengen?
Eigen verwonderpunten rond de kwaliteit en impact van wijk- en andere maatschappelijke voorzieningen.

 

Hoe?
Introductie op systematiek en presentatie van pilotscores. Vervolgens zullen diverse pilotdeelnemers hun ervaringen delen en ingaan op vragen als:

  • maakt RodeKersen knelpunten en gewenste verbeteringen zichtbaar?
  • is RodeKersen een goede manier om verantwoording af te leggen naar stakeholders?
  • hoeveel tijd en moeite vraagt RodeKersen van gebruikers?
  • levert RodeKersen nog andere zaken op?

All over scores

 

Met wie?

  •  Berny de Vries, Wijkconnect
  • Marco van Driel, Stichting Welzijn Lelystad
  • René Leppink, Rick de Kogel en Lotte Thijs, Utrecht
Berny de Vries, Wijkconnect
Marco van Driel, Stichting Welzijn Lelystad
 
Berny de Vries  Marco van Driel


Meer informatie

 

    Delen: