Impressie Harry te Riele


Impressie Harry te Riele

 

 

Harry te Riele aan het woordHarry te Riele, grondlegger van het transitiedenken in Nederland, borduurt voort op de oproep van Kees Vendrik om verbinding te zoeken en samen te werken met maatschappelijke partners.

 

Over de top
De Staat der Nederlanden is volgens Harry over haar top heen. Veel macht is naar Brussel gegaan en veel macht is gedecentraliseerd. “Menig bestuur is aan het zoeken naar haar identiteit en haar rol in de komende decennia. Dat is zich aan het uitkristalliseren op het bord van de ambtenaar, het college en de gemeenteraad.”

 

Volop in transitie
Nederland is aan het veranderen. Systemen op het gebied van financiering, trust, gemeenschapsvorming werken niet meer. Dat heeft consequenties voor het maatschappelijk vastgoed dat is opgebouwd. “Net als de tolhuisjes, blijf-van-mijn-lijf-huizen, stadswallen, etc. van vroeger zal ook het huidige maatschappelijk vastgoed voor een deel gaan verdwijnen.” Er ontstaan ook nieuwe collectieven, zoals energiecoöperaties, boerencoöperaties, buurtgemeenschappen, samen besluitende gemeenschappen of een politiek vertegenwoordigingsstelsel. Maar die zijn nog niet volwassen en robuust genoeg om een rol van betekenis te spelen en het maatschappelijk vastgoed over te nemen.

 

Het advies: ‘licht reizen’
In deze tijd van onzekerheid adviseert Te Riele organisaties om ‘licht te reizen’. “Je kent het nieuwe grote verhaal van je sector nog niet. Zorg daarom voor een wendbare organisatie met weerbare mensen, die snappen wie ze zelf zijn en weten hoe ze reageren als zekerheden wegvallen. Dat soort mensen zijn nodig om die transities te doorlopen met zo weinig mogelijk maatschappelijke schade.”

 

Meer informatie

 

Delen: