Stap voor stap

Printervriendelijke versieSend by emailPDF version

Stap voor stap

Vier strategische opties


Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed zijn op de behoefte aan huisvesting en vastgoed. We doen meer thuis, er komen minder kinderen, we worden steeds ouder en de overheid trekt zich op een aantal terreinen sterk terug. De burger wordt geacht meer zelf te doen. Het leegstandsrisico in het maatschappelijk vastgoed wordt groter en daarbij willen we vaak ook nog graag een kwaliteitsslag plegen.
 
Op 1 januari 2015 krijgen we ook te maken met een groot aantal nieuwe wetten die flink van invloed zullen zijn op de dagelijkse praktijk. Denk aan de nieuwe regels rond onderwijs, (jeugd)zorg en participatie. Daarbij hebben we nog de nieuwe regels waar corporaties en zorgpartijen zich aan te houden hebben. En regels rond markt en overheid.
 
Gemeenten, scholen, kinderopvang, maatschappelijke dienstverleners en corporaties pakken het actief op, maar bij elkaar is het 'gewoon' nogal veel. De verandering is al ingezet, terwijl we de consequenties van alle nieuwe ontwikkelingen nog niet goed kunnen overzien. Dat geldt ook voor de vertaling van beleidsinhoudelijke zaken naar de huisvesting en vastgoed.

 

Een nieuwe focus

Partijen hebben de ambitie om al deze ontwikkelingen in de samenleving te volgen en te faciliteren. Daarvoor verleggen ze hun focus:

 • van gebouw naar gebruiker
 • van zorgen voor naar zorgen dat
 • van top down naar bottom up
 • van kosten naar waardesturing
 • van financieel naar maatschappelijk rendement
 • van pand- naar gebiedsgericht
 • van nieuwbouw naar renovatie en onderhoud
 • van investeren naar exploiteren
 • van leeg naar vol in gebruik
 • van de eigen koker en het eigen "instituut" naar een bredere samenwerking.


Alles nieuw en andersKlein en slim

We kunnen niet alles tegelijk. Daar is ook geen geld en capaciteit voor. De uitdaging is om slim en klein de juiste dingen te doen. Aan de juiste touwtjes te trekken. Met kleine stappen de grote veranderingen te faciliteren. Stap voor stap, steen voor steen, de boel herschikken en in positie brengen. Daarbij hebben maatschappelijke en private partners elkaar hard nodig, want het is lastig herschikken in je eentje.
 
Samen worden we wijzer en kunnen we van ‘kleine verbeteringen en vernieuwingen’ een ‘grotere beweging’ maken. Dat is waar de partners van Bouwstenen voor staan; elkaar vinden, zaken verbinden en slim vooruit zien te komen. Dit jaar samen met Schoolfacilities.
 

Elkaar vooruit helpen

Doel van de dag is kennisuitwisseling, elkaar inspireren en 'stap voor stap' vooruit helpen. Daarvoor worden tijdens de dag de resultaten van diverse Bouwstenen-werkgroepen gepresenteerd en is er veel ruimte voor vragen, gesprek en discussie.  

 

Wie zijn er?

Mensen uit verschillende sectoren. Goed voor de afstemming en de nieuwe verhoudingen. Bestuurders, managers en professionals bij gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, corporaties, zorgpartijen, maatschappelijke dienstverleners en marktpartijen, actief zijn op het gebied van huisvesting en vastgoed.  
 

Wat schiet u ermee op?

Deelnemers krijgen:

 • in één dag de meest actuele informatie
 • praktische tips, tools en handvatten voor het eigen werk
 • zicht op wat anderen doen en wat hiervan te leren
 • gelegenheid tot netwerken met oude bekenden
 • nieuwe contacten
 • het werk van Bouwstenen.

 
Zie hier het volledige programma en de mogelijkheid u aan te melden.