Op orde en aan de slag

Printervriendelijke versiePDF version

Op orde en aan de slag

 

 

Huisvesting en vastgoed zijn geen doel op zich, maar een middel om doelen te bereiken. In het geval van maatschappelijk vastgoed doelen als onderwijs, ontmoeten, sociale samenhangen, veiligheid, stabiliteit. Ofwel, meerwaarde voor het functioneren van de maatschappij in het algemeen en het primair proces in het bijzonder.

 

Het hoofdprogramma van de Najaarsbijeenkomst 2015 zoomt in op deze waarde voor maatschappelijk vastgoed en tegen achtergrond van ontwikkelingen richting de toekomst. De sessies gaan over meer praktische zaken; hoe deze meerwaarde te creëren.

 

Huisvesting en vastgoed, daar wil je als bestuur geen last van hebben. En goed geregeld zijn, hoe doe je dat?

 

Een locatie als De Basiliek past ons als gegoten. Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer, maar nog meer vanwege de maatschappelijke vraagstukken die het oproept. Ze komen 3 december allemaal aan bod, en meer...

 

Overal in het land leegstand

Overal in Nederland komen kerken leeg, maar er worden ook nog steeds nieuwe gebedshuizen gebouwd. De Basiliek is er daar één van. De Basiliek staat symbool voor hoe mensen elkaar ontmoeten; dichtbij (vanuit) huis, of juist massaal op één of andere locatie. Voor specialistische zorg, bijzonder onderwijs, een mooie sportwedstrijd, een cultuurevenement of gezamenlijke (geloofs)beleving leggen mensen grote afstanden af; fysiek of digitaal. Dat vraagt om een herbezinning op de voorzieningenstructuur. 

 

Geliefde gebouwen

Kerken die door ontkerkelijking en nieuwbouw leeg komen, staan meestal midden in een wijk of dorp en zijn vanwege hun bijzondere waarde vaak geliefd bij de lokale gemeenschap. Hoewel de overheid geen eigenaar is van deze gebouwen, wordt er wel een beroep op de overheid gedaan deze en andere cultuurhistorische gebouwen te beschermen. Hoeveel van dergelijke gebouwen kan de samenleving eigenlijk dragen? Is ieder monument het waard om te behouden? Worden het er niet een beetje veel? 

 

Overschot en tekort in 2020Lastige afweging, moeilijk te sturen

De overheid heeft namelijk zelf ook een overmaat aan vastgoed en zit er niet op te wachten de overmaat in kantoren, winkels, agrarische gebouwen, zorg en kerken op haar schouders te nemen. Toch zou het mooi zijn als de vraag (vooral wonen) landt in leegstand die we als samenleving willen bewaren op plekken waar we gebouwen nodig hebben. En daar zijn we nog niet zo goed in. De vraag is betrekkelijk nieuw.

 

(Niet) duurzaam

De economische crisis en de krimp werken ook niet mee. De gemeenschap zit soms liever in een goedkope keet op het terrein van de kerk, dan in een monument dat over het algemeen duur is in onderhoud en exploitatie, zo blijkt in de praktijk. Door het gebouw te verduurzamen en het gebruik te intensiveren kunnen de exploitatielasten worden gedrukt en de inkomsten verhoogd. Maar wie gaat hierin investeren? En waarom het gebruik intensiveren als er zoveel lege ruimte is?

 

Financiering maatschappelijke functies

De maatschappelijke (kerk-)functie van de Basiliek wordt mogelijk gemaakt door het te combineren met functies die geld opleveren, zoals congressen, optredens, bruiloften en partijen. Eigenlijk net zoals bij de thuisbasis van Bouwstenen (werkplek, doe-het-zelf-café en buurthuis), maar dan tig maten groter. Nieuwe ontwikkelingen waarbij publieke en private functies worden gecombineerd, zoals in een IKC of MFA. Lastig te organiseren omdat de spelregels voor publieke en private ondernemingen verschillend zijn, en nog niet aansluiten bij de nieuwe realiteit.

 

Elkaar vooruit helpen

Doel van de dag is kennisuitwisseling, elkaar inspireren en vooruit helpen. Daarvoor worden tijdens de dag de resultaten van diverse Bouwstenen-werkgroepen gepresenteerd en is er veel ruimte voor vragen, gesprek en discussie.  

 

Wie zijn er?

Mensen uit verschillende sectoren. Goed voor de afstemming en de nieuwe verhoudingen. Bestuurders, managers en professionals bij gemeenten, scholen, kinderopvangorganisaties, corporaties, zorgpartijen, maatschappelijke dienstverleners en marktpartijen, actief op het gebied van huisvesting en vastgoed.  
 

Wat schiet u ermee op?

Deelnemers krijgen:

  • in één dag de meest actuele informatie
  • praktische tips, tools en handvatten voor het eigen werk
  • zicht op wat anderen doen en wat hiervan te leren
  • gelegenheid tot netwerken met oude bekenden
  • nieuwe contacten èn
  • het werk van Bouwstenen

 
Zie hier het volledige programma en de mogelijkheid u aan te melden.